Dopravná značka C6c

C 6c - prikázaný smer obchádzania vpravo a vľavo

Zákon

Značka prikazuje obchádzať ostrovček, prekážku a podobne len v smere vyznačenom šípkami na značke.

Výklad inštruktora

Mária Kočišová

Táto značka prikazuje smer obchádzania (napríklad obchádzanie ostrovčeka) na križovatkách, čo nám veľakrát pomáha pri prejazde cez križovatku. V tomto prípade ide o príkaz obchádzania vpravo alebo vľavo.


Môžete si dopravné značky stiahnuť alebo precvičiť samostatne