Dopravná značka C6a

C 6a - prikázaný smer obchádzania vpravo

Zákon

Značka prikazuje obchádzať ostrovček, prekážku a podobne len v smere vyznačenom šípkou na značke.

Výklad inštruktora

Mária Kočišová

Táto značka prikazuje smer obchádzania (napríklad obchádzanie ostrovčeka) na križovatkách, čo nám veľakrát pomáha pri prejazde cez križovatku. V tomto prípade ide o príkaz obchádzania vpravo.


Môžete si dopravné značky stiahnuť alebo precvičiť samostatne