Dopravná značka C5

C 5 - prikázaný smer otáčania

Zákon

Značka prikazuje smer jazdy len v smere, ktorým šípka ukazuje, čím je zároveň vyjadrený zákaz jazdy iným smerom. Značka sa používa najmä pred križovatkou.

Výklad inštruktora

Mária Kočišová

Na príkaz tejto značky je vodičovi umožnené otáčanie sa na riadenej križovatke.
Riadená križovatka - riadená semafórmi, policajtom alebo inou oprávnenou osobou.


Môžete si dopravné značky stiahnuť alebo precvičiť samostatne