Dopravná značka C30

C 30 - striedavé radenie

Zákon

Značka, ktorej symbol môže byť obrátený, vyznačuje miesto, kde platí striedavé radenie do priebežného jazdného pruhu. Značka sa používa v záujme zvýšenia plynulosti cestnej premávky, ak je pri súbežnej jazde v niektorom jazdnom pruhu prekážka cestnej premávky. Vodič vozidla idúceho vo voľnom alebo v priebežnom jazdnom pruhu je povinný umožniť vodičovi prvého vozidla nachádzajúceho sa v jazdnom pruhu, v ktorom je prekážka, ak ten dáva znamenie o zmene smeru jazdy, preradenie do voľného alebo priebežného jazdného pruhu. Vodič pri zaraďovaní do voľného alebo priebežného jazdného pruhu pritom nesmie ohroziť vodiča jazdiaceho vo voľnom, alebo priebežnom jazdnom pruhu.

Výklad inštruktora

Mária Kočišová

Vodiči, ktorí sú v pripájacom jazdnom pruhu nemusia dlho čakať, ale striedavo sa zaraďujú do premávky.Neplatí, že ten kto je v pripájacom jazdnom pruhu musí dať prednosť vodičovi v priebežnom pruhu.


Môžete si dopravné značky stiahnuť alebo precvičiť samostatne