Dopravná značka C29

C 29 - zmena smeru jazdy

Zákon

Značka upozorňuje na neočakávanú zmenu smeru jazdy. Značka C 29 upozorňuje na zmenu smeru jazdy pred trvalou prekážkou na ceste. Na značkách C 28 a C 29 je vyznačená skutočná zmena smeru jazdy a počet jazdných pruhov. V spodnej časti značky C 28 a C 29 alebo na dodatkovej tabuľke možno uviesť ďalšie doplňujúce údaje napríklad o vzdialenosti k miestu zmeny smeru jazdy a podobne.

Výklad inštruktora

Mária Kočišová

Pozor na zmenu smeru jazdy, napr. okolo nástupného alebo ochranného ostrovčeka alebo pred križovatkou kde sa radíme do jazdných pruhov.


Môžete si dopravné značky stiahnuť alebo precvičiť samostatne