Dopravná značka C28

C 28 - zmena smeru jazdy

Zákon

Značka upozorňuje na neočakávanú zmenu smeru jazdy. Značka C 29 upozorňuje na zmenu smeru jazdy pred trvalou prekážkou na ceste. Na značkách C 28 a C 29 je vyznačená skutočná zmena smeru jazdy a počet jazdných pruhov. V spodnej časti značky C 28 a C 29 alebo na dodatkovej tabuľke možno uviesť ďalšie doplňujúce údaje napríklad o vzdialenosti k miestu zmeny smeru jazdy a podobne.

Výklad inštruktora

Mária Kočišová

Na diaľnici sme zvyknutí jazdiť priamo ale táto značka nám naznačuje podstatnú zmenu smeru jazdy. Pozor, aby sme sa nezobudili mimo cesty.


Môžete si dopravné značky stiahnuť alebo precvičiť samostatne