Dopravná značka C27

C 27 - obchádzanie električky

Zákon

Značka označuje miesto, kde možno vľavo obchádzať električku, ktorá stojí na zastávke. Ak je značka doplnená v spodnej časti symbolom dodatkovej tabuľky č. E4, vyznačuje úsek cesty, kde je povolená jazda pozdĺž električky vľavo.

Výklad inštruktora

Mária Kočišová

Pozdĺž električky sa jazdí v pravo a iba na príkaz tejto značky môže vodič električku obísť po ľavej strane, keď stojí na zastávke.


Môžete si dopravné značky stiahnuť alebo precvičiť samostatne