Dopravná značka C25

C 25 - radenie jazdných pruhov pred križovatkou

Zákon

Značka označuje spôsob radenia do jazdných pruhov a určený smer jazdy cez križovatku v súlade s príslušnými vodorovnými značkami a zodpovedá skutočnej dopravnej situácii na ceste; značkou možno vyznačiť, kde platí povolené otáčanie vozidiel v priestore riadenej križovatky. V prípade potreby možno značku doplniť príslušným symbolom značky zo skupiny zákazových alebo príkazových značiek.

Výklad inštruktora

Mária Kočišová

Značky tohto typu zodpovedajú skutočnej dopravnej situácii na ceste a označujú spôsob radenia do jazdných pruhov a určený smer jazdy. Na tejto konkrétnej značke vidíme dva jazdné pruhy a štyri smery jazdy. Doprava, rovno, doľava a možnosť sa na križovatke aj otočiť do protismeru.


Môžete si dopravné značky stiahnuť alebo precvičiť samostatne