Dopravná značka C24b

C 24b - koniec vyhradeného jazdného pruhu

Zákon

Značka označuje skončenie platnosti značky C 24a a použije sa, ak platnosť značky sa končí mimo križovatku a ak nie je skôr skončená inak.

Výklad inštruktora

Mária Kočišová

Touto značkou nastáva koniec daného príkazu. Pravý jazdný pruh môžu používať aj ostatní vodiči.


Môžete si dopravné značky stiahnuť alebo precvičiť samostatne