Dopravná značka C24a

C 24a - vyhradený jazdný pruh

Zákon

Značka označuje jazdný pruh vyhradený napríklad pre vozidlá pravidelnej verejnej dopravy, ako sú autobusy alebo trolejbusy, a jeho situovanie vo vzťahu k ostatným jazdným pruhom; vyhradený jazdný pruh pre vozidlá pravidelnej verejnej dopravy môžu používať okrem vozidiel pravidelnej verejnej dopravy aj vozidlá taxislužby zriadené na prepravu osôb. Značka C 24a sa používa najmä so značkami V 1a, V 2a alebo so značkou V 14 s príslušným nápisom na ceste (BUS). V priestore križovatky sa vyhradený jazdný pruh označuje iba príslušnými vodorovnými značkami. Ak vyhradený jazdný pruh je vyhradený len na určitý čas, tento čas sa uvádza v spodnej časti značky C 24a.

Výklad inštruktora

Mária Kočišová

Táto značka informuje vodiča o tom, že pravý jazdný pruh je vyhradený pre autobusy. Ide o príkazovú nie zákazovú značku. Prikazuje autobusom použiť takto vyhradený jazdný pruh.


Môžete si dopravné značky stiahnuť alebo precvičiť samostatne