Dopravná značka C22c

C 22c - zvýšenie počtu jazdných pruhov pre pomalé vozidlá

Zákon

Značka označuje v smere jazdy prídavný jazdný pruh určený pre vozidlá, ktoré svojou pomalou jazdou obmedzujú alebo by mohli obmedziť ostatné vozidlá. Značka sa vždy umiestňuje na začiatku rozširovacieho klina a zodpovedá skutočnej dopravnej situácii na ceste, počtu a usporiadaniu jazdných pruhov.

Výklad inštruktora

Mária Kočišová

ak mám poruchu na vozidle a nemôžem dosiahnuť potrebnú rýchlosť použijem pomalý jazdný pruh, v tomto prípade pravý z tejto dvojice.


Môžete si dopravné značky stiahnuť alebo precvičiť samostatne