Dopravná značka C22b

C 22b - zníženie počtu jazdných pruhov

Zákon

Značka označuje úsek cesty, kde dochádza, oproti predchádzajúcemu úseku, k zníženiu počtu jazdných pruhov v smere jazdy, a zároveň označuje, ktorý z jazdných pruhov je priebežný, ako aj jazdný pruh určený na zaraďovanie do priebežného pruhu. Značka sa používa aj na označenie konca samostatného jazdného pruhu pre pomalé vozidlá. Zhotovenie značky zodpovedá skutočnej dopravnej situácii na ceste, počtu a usporiadaniu jazdných pruhov a umiestňuje sa na začiatku výjazdového klina.

Výklad inštruktora

Mária Kočišová

V úseku, kde je umiestnená takáto značka dajte pozor ak ste v pripájacom jazdnom pruhu. Musíte dať prednosť vozidlám nachádzajúcim sa v priebežnom pruhu - v tomto prípade je ľavý pruh pripájací.


Môžete si dopravné značky stiahnuť alebo precvičiť samostatne