Dopravná značka C22a

C 22a - zvýšenie počtu jazdných pruhov

Zákon

Značka označuje úsek cesty, kde dochádza, oproti predchádzajúcemu úseku, k zvýšeniu počtu jazdných pruhov v smere jazdy, a zároveň označuje, ktorý z jazdných pruhov je priebežný, a to najmä mimo obce. Značka sa vždy umiestňuje na začiatku rozširovacieho klina a zodpovedá skutočnej dopravnej situácii na ceste, počtu a usporiadaniu jazdných pruhov.

Výklad inštruktora

Mária Kočišová

Je potrebné pripomenúť definíciu pre priebežný jazdný pruh. Je to pruh prebiehajúci v pôvodnom smere v mieste, kde sa mení počet jazdných pruhov.


Môžete si dopravné značky stiahnuť alebo precvičiť samostatne