Dopravná značka C21

C 21 - usporiadanie jazdných pruhov

Zákon

Značka označuje počet a usporiadanie jazdných pruhov v smere jazdy a zároveň označuje, ktorý z jazdných pruhov je priebežný, zodpovedá skutočnej dopravnej situácii na ceste.

Výklad inštruktora

Mária Kočišová

Značka tohto typu bude vždy zodpovedať skutočnej dopravnej situácii na ceste a označuje počet a usporiadanie jazdných pruhov v smere jazdy. Je potrebné pripomenúť definíciu pre priebežný jazdný pruh. Je to pruh prebiehajúci v pôvodnom smere v mieste, kde sa mení počet jazdných pruhov.


Môžete si dopravné značky stiahnuť alebo precvičiť samostatne