Dopravná značka C19

C 19 - prikázaný smer prepravy vyznačených vozidiel a vecí

Zákon

Značka prikazuje vodičom vozidiel prepravujúcim výbušniny, ľahko horľavé alebo inak nebezpečné veci alebo len vodičom vyznačených druhov vozidiel jazdu len smerom, ktorý ukazuje šípka alebo šípky vyznačené na značke.

Výklad inštruktora


Môžete si dopravné značky stiahnuť alebo precvičiť samostatne