Dopravná značka C18

C 18 - koniec príkazu

Zákon

Značka končí platnosť značiek C 8, C 9, C 10, C 11, C 12, C 13, C 14, C 15, C 16, C 17, ak nie je skôr skončená inak. Na značke sa použije zhodný symbol z týchto značiek doplnený červeným šikmým pruhom.

Výklad inštruktora

Mária Kočišová

Táto značka ohraničuje koniec predchádzajúceho príkazu. Napríklad koniec cestičky pre chodcov, korčuliarov, jazdcov na koňoch a podobne.


Môžete si dopravné značky stiahnuť alebo precvičiť samostatne