Dopravná značka C17

C 17 - rozsvieť svetlá

Zákon

Značka prikazuje vodičovi na takto označenom úseku rozsvietiť na idúcom vozidle ustanovené osvetlenie; skončením platnosti príkazu značky C 17 nie je dotknutá povinnosť používať ustanovené osvetlenie vyplývajúce zo všeobecnej úpravy pravidiel cestnej premávky.

Výklad inštruktora

Mária Kočišová

Táto značka prikazuje a tiež pripomína skontrolovať vodičovi rozvietenie svetiel. Hlavne pri vjazde do tunela alebo ak je znížená viditeľnosť. Poznamenávam, že u nás je povinnosť mať zapnuté svetlá počas celého dňa.


Môžete si dopravné značky stiahnuť alebo precvičiť samostatne