Dopravná značka C16

C 16 - iný príkaz

Zákon

Značka ukladá iný príkaz ako ten, ktorý možno uložiť inou značkou. Príkaz je vyznačený vhodným nápisom, ako napríklad „PREJDITE NA DRUHÚ STRANU“, alebo vyobrazením príslušného významového symbolu napríklad zo značky B 7 a podobne. Značkou C 16 je možné ukladať aj príkazy jednotlivým skupinám účastníkov cestnej premávky, napríklad vodičom „POUŽI ZAKLADACIE KLINY“ a podobne alebo chodcom „POUŽI PODCHOD“ a podobne.

Výklad inštruktora

Mária Kočišová

Na príkaz tejto značky reagujte je príkazom. Je umiestnená napríklad v meiste, kde sa končí chodník a je potrebné prejsť na druhú stranu.


Môžete si dopravné značky stiahnuť alebo precvičiť samostatne