Dopravná značka C15

C 15 - najnižšia dovolená rýchlosť

Zákon

Značka sa používa v záujme zvýšenia plynulosti cestnej premávky.

Výklad inštruktora

Mária Kočišová

Značka prikazuje najnižšiu dovolenú rýchlosť, ktorou je rýchlosť 30 km/h. Vodič nesmiete ísť nižšou rýchlosťou - brzdil by premávku a to je bezdôvodne zakázané. Napríklad ak idete na bicykli a nedokážete ísť minimálnou prikázanou rýchlosťou, nesmiete po takto označenej ceste ísť.


Môžete si dopravné značky stiahnuť alebo precvičiť samostatne