Dopravná značka C13

C 13 - cestička pre vyznačených užívateľov

Zákon

Značka prikazuje vyobrazeným významovým symbolom vyznačeným užívateľom použiť v predmetnom smere takto označenú cestičku alebo pruh, ale iba vyznačeným spôsobom t. j. vyznačení užívatelia sú povinní použiť len pruh pre nich určený; to neplatí pri obchádzaní, predchádzaní, odbočovaní, otáčaní, pri vchádzaní na cestičku a vychádzaní z nej, pričom sa nesmú navzájom ohroziť. Iným účastníkom cestnej premávky je používanie cestičky alebo pruhu zakázané.

Výklad inštruktora

Mária Kočišová

Pri tejto príkazovej značke je potrebné upozorniť na fakt, že takto vyznačenú cestičku alebo pruhu smú výhradne použiť vyznačení užívatelia a navzájom sa neohroziť.


Môžete si dopravné značky stiahnuť alebo precvičiť samostatne