Dopravná značka C12

C 12 - cestička pre vyznačených užívateľov

Zákon

Značka prikazuje vyobrazeným významovým symbolom vyznačeným užívateľom, napríklad chodcom a cyklistom, použiť v predmetnom smere takto označenú spoločnú cestičku alebo pruh. Cyklista pritom nesmie ohroziť chodca. Cestičku alebo pruh môže použiť aj osoba pohybujúca sa na kolieskových korčuliach, lyžiach alebo na obdobnom športovom vybavení, ak tým neobmedzí ani neohrozí vyznačených užívateľov. Iným účastníkom cestnej premávky je používanie cestičky alebo pruhu zakázané.

Výklad inštruktora

Mária Kočišová

Pri tejto príkazovej značke je potrebné upozorniť na fakt, že na takto vyznačenej cestičke nesmú cyklisti ohroziť chodcov. Cestička nie je smerovo rozdelená.


Môžete si dopravné značky stiahnuť alebo precvičiť samostatne