Dopravná značka C11

C 11 - cestička pre jazdcov na koňoch

Zákon

Značka prikazuje jazdcom na koňoch použiť v predmetnom smere takto označenú cestičku alebo pruh. Iným účastníkom cestnej premávky je používanie cestičky alebo pruhu zakázané; zákaz sa nevzťahuje na osoby vedúce koňa za uzdu alebo vodidlo.

Výklad inštruktora

Mária Kočišová

Táto značka platí výhradne pre jazdcoch na koňoch a prikazuje im použiť takto označenú cestičku alebo pruh a nevstupovať na vozovku.


Môžete si dopravné značky stiahnuť alebo precvičiť samostatne