Dopravná značka C1

C 1 - prikázaný smer jazdy priamo

Zákon

Značka prikazuje smer jazdy len v smere, ktorým šípka alebo šípky vyobrazené na príslušnej značke ukazujú, čím je zároveň vyjadrený zákaz jazdy Iným smerom. Značka sa používa najmä pred križovatkou.

Výklad inštruktora

Mária Kočišová

Na príkaz tejto značky môže vodič pokračovať len v tom smere, kde na značke táto šípka ukazuje. V tomto prípade ide o príkaz pokračovať priamo.


Môžete si dopravné značky stiahnuť alebo precvičiť samostatne