Dopravná značka B8

B 8 - zákaz vjazdu motocyklov

Zákon

Značka zakazuje vjazd motocyklov, ktorých najväčšia konštrukčná rýchlosť je viac ako 45 km.h-1 alebo ktorých zdvihový objem valcov motora je väčší ako 50 cm3 v prípade spaľovacieho motora a najväčší čistý výkon je väčší ako 4 kW alebo ktorého najväčší trvalý menovitý výkon je väčší ako 4 kW v prípade elektrického motora z dôvodu ochrany životného prostredia alebo v záujme bezpečnosti cestnej premávky.

Výklad inštruktora

Mária Kočišová

Zákaz vjazdu motocyklistov, ktorý dosiahnú väčšiu rýchlosť ako 45 km/h a majú viac ako 50 cm3 (všeobecne pre veľké motorky - malé motorky ako babeta nemá vjazd zakázaný)


Môžete si dopravné značky stiahnuť alebo precvičiť samostatne