Dopravná značka B7

B 7 - zákaz vjazdu autobusov

Zákon

Značka v záujme bezpečnosti cestnej premávky zakazuje vjazd autobusov na cesty, ktoré svojimi parametrami, napríklad šírkou alebo smerovými oblúkmi cesty, neumožňujú bezpečnú jazdu autobusov s prihliadnutím na ich rozmery, resp. na najväčšiu prípustnú celkovú hmotnosť. Značka B 7 sa používa i v prípadoch, keď je potrebné premávku autobusov vylúčiť z dôvodu ochrany životného prostredia.

Výklad inštruktora

Mária Kočišová

Zákaz vjazdu autobusov. Autobusom sa rozumie, motorové vozidlo na dopravu osôb, ktoré má okrem miesta pre vodiča viac ako osem miest na sedenie


Môžete si dopravné značky stiahnuť alebo precvičiť samostatne