Dopravná značka B6

B 6 - zákaz vjazdu nákladných automobilov

Zákon

Značka zakazuje okrem vjazdu nákladných automobilov aj vjazd ťahača prívesu, ťahača návesu a špeciálnych automobilov odvodených od nákladného automobilu alebo od autobusu; nezakazuje vjazd obytným automobilom a nákladným automobilom s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 3 500 kg.

Výklad inštruktora

Mária Kočišová

Zákaz vjazdu všetkých nákladných vozidiel (ktoré majú viac ako 3500 t) a od nich odvodených (ťahač, žeriav, kombajn)


Môžete si dopravné značky stiahnuť alebo precvičiť samostatne