Dopravná značka B39

B 39 - koniec viacerých zákazov

Zákon

Značka končí platnosť značiek B 29a, B 30a, B 31a a C 15, ak nie je skôr skončená inak; ak sú použité najmenej dve z týchto značiek spoločne, umiestňuje sa na konci platnosti obmedzení vyplývajúcich zo spoločného použitia značiek.

Výklad inštruktora

Mária Kočišová

Táto dopravná značka ruší len štyri značky. Najvyššiu a najnižšiu dovolenú rýchlosť, zákaz vzájomného predchádzania pre osobné motorové vozidlá a nákladné motorové vozidlá. Ostatné zákazové značky, ktoré boli pred touto značkou platia ďalej.


Môžete si dopravné značky stiahnuť alebo precvičiť samostatne