Dopravná značka B38

B 38 - povinnosť zastaviť vozidlo

Zákon

Značka zakazuje pokračovať v jazde bez zastavenia vozidla na cestnom hraničnom priechode. V spodnej časti tejto značky sa uvádza preklad nápisu CLO v jazyku susedného štátu. Ak je namiesto nápisu CLO nápis STOP, značka zakazuje pokračovať v jazde, bez zastavenia vozidla na mieste uvedenom v spodnej časti značky, napríklad POLÍCIA, KONTROLA a podobne.

Výklad inštruktora

Mária Kočišová

Vodič musí na hraničnom priechode vozidlo zastaviť za účelom vybavenia colných záležitosti, ak je tam štátna hranica. Inak tam nesmie vchádzať.


Môžete si dopravné značky stiahnuť alebo precvičiť samostatne