Dopravná značka B37

B 37 - iný zákaz

Zákon

Značka určuje iný zákaz ako ten, ktorý možno vyznačiť inou zákazovou značkou. Zákaz je vyjadrený príslušným stručným nápisom vo vnútri tejto značky.

Výklad inštruktora

Mária Kočišová

Zakazuje súvislý prejazd cez vyznačené územie, cestu. Vodič má dovolené tu ísť len za účelom, že jazdu preruší, má tam garáž, býva tam, ide za priateľom a pod. Úzke cesty pomedzi bloky, aby sa zabránilo jazde vozidiel.


Môžete si dopravné značky stiahnuť alebo precvičiť samostatne