Dopravná značka B36

B 36 - zákaz státia v párnych dňoch

Zákon

Značka zakazuje státie v párnych kalendárnych dňoch v mesiaci.

Výklad inštruktora

Mária Kočišová

Táto značka zakazuje státie vozidla pri krajnici v párne dni v kalendári (2,4,6,8,..). Nestojí sa na tomto úseku kvôli údržbe úseku, zásobovaniu v nepárnych dňoch a podobne. Zastavenie je dovolené.
Státie je prerušenie jazdy na čas, ktorý je dlhší ako doba na zastavenie.
Zastavenie je prerušenie jazdy na urýchlený nástup, výstup, zloženie, vyloženie nákladu.
STÁ-TIE (dve slabiky) značka rozdelená na dve časti.


Môžete si dopravné značky stiahnuť alebo precvičiť samostatne