Dopravná značka B35

B 35 - zákaz státia v nepárnych dňoch

Zákon

Značka zakazuje státie v nepárnych kalendárnych dňoch v mesiaci.

Výklad inštruktora

Mária Kočišová

Táto značka zakazuje státie vozidla pri krajnici v nepárne dni v kalendári (1,3,5,7, ...). Nestojí sa na tomto úseku kvôli údržbe úseku, zásobovaniu v párnych dňoch a podobne. Zastavenie je dovolené.
Státie je prerušenie jazdy na čas, ktorý je dlhší ako doba na zastavenie.
Zastavenie je prerušenie jazdy na urýchlený nástup, výstup, zloženie, vyloženie nákladu.
STÁ-TIE (dve slabiky) značka rozdelená na dve časti.


Môžete si dopravné značky stiahnuť alebo precvičiť samostatne