Dopravná značka B34

B 34 - zákaz zastavenia

Zákon

Značka sa používa v prípade, keď by zastavenie vozidla mohlo s prihliadnutím na dané dopravné podmienky výrazne ohroziť bezpečnosť cestnej premávky alebo narušiť jej plynulosť.

Výklad inštruktora

Mária Kočišová

Táto značka zakazuje zastavenie vozidla pri krajnici.
Zastavenie je prerušenie jazdy na urýchlený nástup, výstup, zloženie, vyloženie nákladu.
ZA-STA-VE-NIE (štyri slabiky) značka rozdelená na štyri časti.


Môžete si dopravné značky stiahnuť alebo precvičiť samostatne