Dopravná značka B33

B 33 - zákaz státia

Zákon

Značka sa používa najmä v prípadoch, keď je nutné v záujme bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky a s prihliadnutím na miestne podmienky zakázať státie vozidiel a umožniť iba ich zastavenie napríklad najmä na účel zásobovania.

Výklad inštruktora

Mária Kočišová

Táto značka zakazuje státie vozidla pri krajnici. Zastavenie je dovolené.
Státie je prerušenie jazdy na čas, ktorý je dlhší ako doba na zastavenie.
Zastavenie je prerušenie jazdy na urýchlený nástup, výstup, zloženie, vyloženie nákladu.
STÁ-TIE (dve slabiky) značka rozdelená na dve časti.


Môžete si dopravné značky stiahnuť alebo precvičiť samostatne