Dopravná značka B32a

B 32a - zákaz zvukových výstražných zariadení

Zákon

Značka zakazuje vodičovi používať zvukové výstražné znamenia a osadzuje sa najmä na cestách, ktoré vedú v blízkosti zdravotníckych, kúpeľných a podobných zariadení.

Výklad inštruktora

Mária Kočišová

Zákaz používať zvukové výstražné zariadenia. Táto značka sa obyčajne nachádza v miestach nemocnica a sanatórium. Zákaz končí značkou v čiernom rámčeku.
Všeobecne je zakázané vytrubovanie v obci s výnimkou použitia na odvrátenie hroziaceho nebezpečenstva.


Môžete si dopravné značky stiahnuť alebo precvičiť samostatne