Dopravná značka B31b

B 31b - koniec najvyššej dovolenej rýchlosti

Zákon

Značka končí platnosť obmedzenia vyznačeného značkou B 31a, ak nie je skôr skončené inak. Na značke B 31b sa v takom prípade použije zhodný významový symbol z použitej značky B 31a.

Výklad inštruktora

Mária Kočišová

Končí zákaz najvyššej dovolenej rýchlosti.


Môžete si dopravné značky stiahnuť alebo precvičiť samostatne