Dopravná značka B31a

B 31a - najvyššia dovolená rýchlosť

Zákon

Značka zakazuje vodičovi prekročiť rýchlosť v kilometroch za hodinu vyznačenú číslom na značka; značka končí platnosť predchádzajúcej značky B 31a s iným údajom na značke, ak nie je skôr skončená inak.

Výklad inštruktora

Mária Kočišová

V obci sa jazdí najviac 50 km/h, ale ak má vodič túto značku môže ísť najviac 80 km/h a to aj v obci. Táto rýchlosť sa končí buď značkou koniec 80tky (v čiernom rámčeku), alebo na najbližšej križovatke, alebo ak je koniec obce.


Môžete si dopravné značky stiahnuť alebo precvičiť samostatne