Dopravná značka B30a

B 30a - zákaz predchádzania pre nákladné automobily

Zákon

Značka zakazuje vodičovi nákladného automobilu s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou prevyšujúcou 3500 kg predchádzať motorové vozidlo vľavo; motocykel bez postranného vozíka možno predchádzať.

Výklad inštruktora

Mária Kočišová

Zákaz vzájomného predchádzania pre nákladné automobily.
Predchádzanie nákladných vozidiel je všeobecne dovolené, ale v miestach kde by bolo predchádzanie nebezpečné a kde sa nachádza táto značka, je predchádzanie nákladnými automobilmi zakázané. Používa sa v súvislosti s vodorovnou dopravnou značkou pozdĺžna súvislá čiara.
Tieto značky sa nachádzajú pred prudkým kopcom, pred neprehľadnou zákrutou, na ceste pre motorové vozidlá.


Môžete si dopravné značky stiahnuť alebo precvičiť samostatne