Dopravná značka B3

B 3 - zákaz vjazdu všetkých motorových vozidiel

Zákon

Značka zakazuje vjazd všetkým motorovým vozidlám, ale nezakazuje vjazd električke.

Výklad inštruktora

Mária Kočišová

Na značke sú znázornené osobné auto a motocykel, to znamená, zákaz vjazdu všetkých motorových vozidiel (sú to vozidlá, ktoré sa pohybujú pomocou motorickej sily - nákladný automobil, traktor, autobus, kombajn).


Môžete si dopravné značky stiahnuť alebo precvičiť samostatne