Dopravná značka B29b

B 29b - koniec zákazu predchádzania

Zákon

Značka končí platnosť obmedzenia vyznačeného značkou B 29a, ak nie je skôr skončené inak.

Výklad inštruktora

Mária Kočišová

V čiernom rámčeku je vždy ukončenie predchádzajúce zákazu.
Koniec zákazu predchádzania pre motorové vozidlá


Môžete si dopravné značky stiahnuť alebo precvičiť samostatne