Dopravná značka B29a

B 29a - zákaz predchádzania

Zákon

Značka zakazuje vodičovi predchádzať motorové vozidlo vľavo; motocykel bez postranného vozíka možno predchádzať.

Výklad inštruktora

Mária Kočišová

Zákaz vzájomného predchádzania mimo motocykla bez postranného vozíka (bez sajdky).
Predchádzanie vozidiel je všeobecne dovolené, ale v miestach kde by bolo predchádzanie nebezpečné a kde sa nachádza táto značka, je predchádzanie iných vozidiel zakázané. Používa sa v súvislosti s vodorovnou dopravnou značkou pozdĺžna súvislá čiara.
Tieto značky sa nachádzajú pred prudkým kopcom, pred neprehľadnou zákrutou.


Môžete si dopravné značky stiahnuť alebo precvičiť samostatne