Dopravná značka B28

B 28 - zákaz otáčania

Zákon

Značka zakazuje otáčanie vozidiel najmä v prípadoch, v ktorých môže otáčanie ohrozovať bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky.

Výklad inštruktora

Mária Kočišová

Zákaz otáčania pre všetkých vodičov motorových aj nemotorových vozidiel. Otáčanie sa na neriadenej križovatke je dovolené, ale v miestach kde je to nebezpečné a nachádza sa tu táto značka, je otáčanie zakázané.
Riadená križovatka je taká, ktorá je riadená semafórmi, policajtom alebo inou oprávnenou osobou.


Môžete si dopravné značky stiahnuť alebo precvičiť samostatne