Dopravná značka B27b

B 27b - zákaz odbočovania vľavo

Zákon

Značka zakazuje odbočovanie vľavo napríklad na križovatke, na miesto mimo cesty, na poľnú cestu, lesnú cestu, cestičku pre cyklistov, do obytnej zóny alebo do pešej zóny.

Výklad inštruktora

Mária Kočišová

Zákaz odbočenia vľavo pre všetkých vodičov motorových aj nemotorových vozidiel. Môže sa v tomto smere nachádzať jednosmerná cesta.


Môžete si dopravné značky stiahnuť alebo precvičiť samostatne