Dopravná značka B26

B 26 - zákaz vjazdu vozidiel, ktorých okamžitá hmotnosť pripadajúca na nápravu presahuje vyznačenú hranicu

Zákon

Značka zakazuje vjazd vozidlám, ktorých okamžitá hmotnosť pripadajúca na nápravu presahuje vyznačenú hranicu. Značkou sa označujú úseky ciest a mostné objekty, ktorých dovolená zaťažiteľnosť neumožňuje vjazd vozidlám, pri ktorých zaťaženie na ktorúkoľvek nápravu presahuje vyznačenú určenú hranicu. Okamžitá hmotnosť znamená skutočnú hmotnosť vozidla s nákladom, vodičom a s cestujúcimi.

Výklad inštruktora

Mária Kočišová

Ak v danom okamžiku je zaťaženie na akúkoľvek nápravu vozidla väčšia ako 2,5 tony má vodič takéhoto vozidla vjazd zakázaný.


Môžete si dopravné značky stiahnuť alebo precvičiť samostatne