Dopravná značka B25

B 25 - zákaz vjazdu vozidiel, ktorých okamžitá hmotnosť presahuje vyznačenú hranicu

Zákon

Značka zakazuje vjazd vozidlám, ktorých okamžitá hmotnosť presahuje vyznačenú hranicu na značke, najmä na mostné objekty, ktorých dovolená zaťažiteľnosť neumožňuje vjazd vozidlám, ktorých okamžitá hmotnosť presahuje vyznačenú hranicu povolenú pre bežnú cestnú premávku.

Výklad inštruktora

Mária Kočišová

Ak v danom okamžiku presahuje hmotnosť vozidla 6 ton má vodič takéhoto vozidla vjazd zakázaný.
Napríklad, drevený most, ktorý má menšiu nosnosť, môže pod vašou váhou spadnúť alebo sa vážne poškodiť.


Môžete si dopravné značky stiahnuť alebo precvičiť samostatne