Dopravná značka B24

B 24 - zákaz vjazdu vozidiel, ktorých výška presahuje vyznačenú hranicu

Zákon

Značka zakazuje vjazd vozidlám, ktorých skutočná výška presahuje vyznačenú hranicu, pričom rozhodujúca je okamžitá výška vozidla vrátane nákladu.

Výklad inštruktora

Mária Kočišová

Ak výška vozidla v danom okamžiku presahuje viac ako 3,5 metra má vodič takéhoto vozidla vjazd zakázaný.
Keď prepravujete veci (nábytok, skriňa, chladnička) a nie ste na to zvyknutí musíte zmerať výšku svojho vozidla - či daným úsekom prejdete.


Môžete si dopravné značky stiahnuť alebo precvičiť samostatne