Dopravná značka B23

B 23 - zákaz vjazdu vozidiel, ktorých šírka presahuje vyznačenú hranicu

Zákon

Značka zakazuje vjazd vozidlám, ktorých skutočná šírka presahuje vyznačenú hranicu, pričom rozhodujúca je okamžitá šírka vozidla vrátane nákladu.

Výklad inštruktora

Mária Kočišová

Ak šírka vozidla v danom okamžiku presahuje viac ako 2,5 metra má vodič takéhoto vozidla vjazd zakázaný.
Napríklad je v úseku úzky mostík, či cesta (2 metrový).


Môžete si dopravné značky stiahnuť alebo precvičiť samostatne