Dopravná značka B22

B 22 - zákaz vjazdu vozidiel prepravujúcich náklad, ktorý môže spôsobiť znečistenie vody

Zákon

Značka zakazuje vjazd týchto vozidiel prepravujúcich náklad, ktorý môže spôsobiť znečistenie vody, napríklad prepravujúcich ropu, ropné materiály alebo iné látky. Množstvo, prípadne druh nákladu možno vyznačiť na príslušnej dodatkovej tabuľke.

Výklad inštruktora

Mária Kočišová

Ak by došlo k dopravnej nehode, látky ktoré sú prevážané vo vozidle, by mohli spôsobiť znečistenie vody (blízko rekreačné stredisko, prírodné kúpalisko, zdroj pitnej vody). Preto majú vozidlá prepravujúce náklad, ktorý môže spôsobiť znečistenie vody vjazd na tejto ceste zakázaný.


Môžete si dopravné značky stiahnuť alebo precvičiť samostatne