Dopravná značka B21

B 21 - zákaz vjazdu vozidiel prepravujúcich nebezpečné veci

Zákon

Značka zakazuje vjazd vozidlám prepravujúcim výbušniny, ľahko horľavé alebo inak nebezpečné veci. V prípade zákazu prejazdu týchto vozidiel cez tunel táto značka je doplnená dodatkovou tabuľkou E 14.

Výklad inštruktora

Mária Kočišová

Ak by došlo k dopravnej nehode, nebezpečne látky ktoré by boli vo vozidle prevážané, mohli by spôsobiť katastrofu v blízkom okolí. Preto majú vozidlá prepravujúce nebezpečné veci vjazd v tomto území zakázaný.


Môžete si dopravné značky stiahnuť alebo precvičiť samostatne