Dopravná značka B19

B 19 - zákaz jazdy motorových vozidiel vo vzdialenosti kratšej

Zákon

Značka zakazuje vodičovi motorového vozidla jazdu za motorovým vozidlom idúcim pred ním vo vzdialenosti kratšej, ako je vyznačené na značke.

Výklad inštruktora

Mária Kočišová

Pri tejto značke dodrž bezpečný odstup za vozidlom (napríklad v tuneloch). Predovšetkým pre nákladné vozidlá. Zakazuje vodičovi ísť v prípade, že nedodržia minimálne 70 metrovú vzdialenosť od vozidiel.


Môžete si dopravné značky stiahnuť alebo precvičiť samostatne