Dopravná značka B18

B 18 - zákaz vjazdu vyznačených vozidiel

Zákon

Značka zakazuje vjazd vozidlám vyznačených druhov; tieto druhy vozidiel sa vyznačujú významovými symbolmi zo značiek B 4 až B 17 a B 21 a B 22.

Výklad inštruktora

Mária Kočišová

Zákaz vjazdu všetkých vyobrazených druhov vozidiel na značke.
Pri tejto značke sa nedajte zmýliť odpoveďou, že platí zákaz motorových aj nemotorových vozidiel (ako je jedna z nesprávnych odpovedí v testoch) ide len o vozidlá, ktoré sú na značke vyobrazené.


Môžete si dopravné značky stiahnuť alebo precvičiť samostatne